DAROWIZNA

Jeżeli chcesz wesprzeć dzieło ewangelizacji prowadzone przez wspólnotę Szkoły Nowej Ewangelizacji, możesz dokonać wpłat na podane niżej konto.

"Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg".
                                                                         2 Kor 9,6-7


Stowarzyszenie Katolickie - Szkoła Nowej Ewangelizacji oddział Gliwice/ filia Kleszczów

mBank o/Gliwice nr konta: 19 1140 2004 0000 3402 7583 0383

w treści wpisać:    Darowizna na cele statutowe

Podatnicy w rozliczeniu podatku dochodowego mają prawo pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę przekazanej darowizny:

prowadzący działalność gospodarczą do wysokości 10%
osoba fizyczna do wysokości 6%
Ważne, żeby drukować i zachować potwierdzenia wpłat na konto.